1. ATOL s.c. zobowiazane jest zorganizowac oboz zgodnie z przedstawiona wczesniej oferta.

 2. ATOL s.c. moze dokonac zmian w ofercie w przypadku zaistnienia niezaleznych od klubu okolicznosci, uniemozliwiajacych jej realizacje.

 3. ATOL s.c. moze odwolac impreze w przypadku, gdy liczba chetnych nie przekroczy 80 % zaplanowanej liczby uczestnikow. Odwolanie obozu moze nastapic najpozniej na 10 dni przed jego rozpoczeciem.

 4. Kazdy uczestnik obozu ubezpieczony jest od nastepstw nieszczesliwych wypadkow. Uczestnik obozu zorganizowanego poza granicami kraju ma zapewnione ubezpieczenie kosztow leczenia.

 5. Uczestnicy obozu powinni byc wyposazeni w  rakiete tenisowa oraz  obuwie i  stroj sportowy.

 6. W szczegolnych przypadkach rakiete tenisowa zapewnia klub ATOL.

 7. Uczestnicy obozu zobowiazani sa do:

  • poszanowania innych uczestnikow obozu,

  • stosowania zasady fair-play w rywalizacji sportowej i zabawie,

  • wypelniania polecen instruktora lub opiekuna,

  • uczestniczenia we wszystkich zajeciach prowadzonych na obozie (opuszczenie zajec moze nastapic tylko po uprzednim wyrazeniu na to zgody przez instruktora lub opiekuna),

  • przestrzegania harmonogramu dnia ustalonego przez opiekunow, a w szczegolnosci godzin rozpoczecia zajec i posilkow, pory wstawania i ciszy nocnej,

  • przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o porzadek, zarowno w pokojach, jak i na terenie osrodka / pensjonatu / hotelu, w srodkach transportu,

  • dbania o sprzet zarowno wlasny jak i innych uczestnikow obozu oraz klubowy,

  • dbania o wyposazenie znajdujace sie w miejscu zamieszkania i srodkach transportu.

 8. Spozywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz zazywanie srodkow odurzajacych jest surowo zabronione.

 9. Samowolne oddalanie sie podczas zajec oraz opuszczanie terenu zakwaterowania bez zgody opiekuna jest surowo zabronione.

 10. Za szkody spowodowane przez uczestnika obozu odpowiadaja finansowo jego rodzice lub prawni opiekunowie.

 11. Nieprzestrzeganie postanowien niniejszego regulaminu, a w szczegolnosci punktu  7, 8, 9 przez uczestnika obozu, uprawnia kierownika do podjecia decyzji o jego wykluczeniu z obozu. W razie zaistnienia takiej sytuacji, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiazani sa do odebrania uczestnika obozu, w ciagu 24 godzin, na wlasny koszt i we wlasnym zakresie lub zostana obciazeni kosztami transportu uczestnika i jego opiekuna, wyznaczonego przez organizatora. W takim wypadku Atol s.c. nie zwraca niewykorzystanych kosztow uczestnictwa w obozie.

 12. W sytuacji stwierdzenia przez uczestnika obozu lub jego opiekuna nieprawidlowosci w organizacji imprezy, zobowiazany jest on do niezwlocznego poinformowania o zaistnialej sytuacji kierownika obozu lub biuro ATOL s.c., w celu umozliwienia usuniecia nieprawidlowosci w trakcie trwania imprezy.

Powrót