środa, Kwiecień 29, 2020

 

Procedury postępowania i zasady treningu w czasie trwania pandemii Covid-19

 

 • w recepcji może przebywać 1 klient

 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC) - rekomendowane jest przyjście na kort w stroju sportowym

 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt

 • Wejście na kort możliwe o pełnej godzinie - zajęcia trwają 55 min, 5 min będzie wykorzystane na dezynfekcję ławek, tub itp. Prosimy o punktualne przychodzenie na treningi

 

 • w czasie pandemii należy zdezynfekować po sobie wypożyczony sprzęt treningowy

 • obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka zakrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu docelowego, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę 

 • rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk (np.: co 15 min.) - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry 

 • konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową 

 • po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (prosimy o nie gromadzenie się) 

 • sugerowana gra bez zmian stron kortu (każdy gracz na swojej połowie kortu) 

 • rekomendujemy zbieranie piłek tylko przy pomocy tub

 • do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci – ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie

 

 

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników zajęć na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur. Prosimy o logikę w postępowaniu i bezdyskusyjną akceptację wytycznych pracowników obiektów.

 

Dziękujemy za zrozumienie.

 

Powrót