CENNIK ATOL LEGIONOWO STADION

 

KLUB CZYNNY W GODZINACH 9:00 - 21:00 OD PONIEDZIAŁKU DO NIEDZIELI

MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI KORTU NA 8:00 - DZIEŃ WCZEŚNIEJ LUB 21:00 I 22:00 -  3 GODZINY WCZEŚNIEJ

REZERWACJE: KOM: 501 252 693 TEL: (22) 774 01 17

 

 

WYNAJĘCIE KORTU TENISOWEGO

DZIEŃ TYGODNIA GODZINA

CENA SEZON LETNI

(01.05-30.09)

CENA SEZON ZIMOWY

(01.10-30.04)

PON - PT DO 15:00 50 PLN 65 PLN
PO 15 60 PLN 85 PLN
SOBOTA 9:00 - 21:00 60 PLN 85 PLN
NIEDZIELA 9:00 - 21:00 55 PLN 65 PLN
ABONAMENT 10 GODZIN DO 15:00 450 PLN 600 PLN
PO 15:00 500 PLN 800 PLN
HAPPY HOUR 12:00 I 13:00 45 PLN 50 PLN

ABONAMENT ROCZNY*

PON - PT

DO 15:00 2450 PLN
PO 15:00 2800 PLN
SOBOTA 9:00 - 21:00 2800 PLN
NIEDZIELA 9:00 - 21:00 2500 PLN

*10% ZNIŻKI PRZY OPŁACIE JEDNORAZOWEJ. W WYPADKU REZYGNACJI KLUB ZWRACA KLIENTOWI OPŁATĘ POMIEJSZONĄ O WARTOŚCI ODBYTYCH ZAJĘĆ LICZĄC OD PEŁNEJ OPŁATY.

 

SQUASH

GODZINA 9:00-21:00
WYNAJEM KLATKI 1 GODZINA 35 PLN
ABONAMENT 10 GODZIN 300 PLN
LEKCJA Z INSTRUKTOREM 70 PLN ZA GODZINĘ + OPŁATA ZA KLATKĘ

 

ZAJĘCIA W GRUPACH Z INSTRUKTOREM

OPŁATY W GRUPACH (1 GODZ. W TYGODNIU, KORT + TRENER)
GRUPA OPŁATA MIESIĘCZNA (OD OSOBY)
5-6 OSÓB  130 PLN
4 OSOBY 165 PLN
 3 OSOBY  190 PLN
2 OSOBY 280 PLN
DLA DZIECI GRAJĄCYCH DRUGI RAZ W TYGODNIU ZNIŻKA 20 PLN

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z INSTRUKTOREM

 

SEZON LETNI

(01.05-30.09)

SEZON ZIMOWY

(01.10-30.04)

1 OSOBA 130 PLN 140 PLN
2 OSOBY 65 PLN 70 PLN

 

PRZEDSZKOLE TENISOWE (zajęcia 45 minut, dzieci 4-6 lat)

GRUPA OPŁATA MIESIĘCZNA OD OSOBY
5 - 6 OSÓB 120 PLN
7 - 8 OSÓB 100 PLN

 

TENIS 10

GRUPA OPŁATA MIESIĘCZNA OD OSOBY
7 - 10 OSÓB 95 PLN

 

POZOSTAŁE USŁUGI

WYPOŻYCZENIE RAKIETY 1 GODZINA 5 PLN
WYPOŻYCZENIE KOSZYKA PIŁEK TENISOWYCH 1 GODZINA 5 PLN

 

PRZYSTĄPIENIE DO ZAJĘĆ JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU kLUBU ATOL

 

Wpłaty za szkółkę można dokonać w recepcji klubu lub na konto bankowe.

Dane do przelewu:

BZWBK/VIII oddział Warszawa

numer konta: 24 1090 1870 0000 0005 0400 1109

Klub Tenisowy Atol

ul. Inspektowa 1

02-711 Warszawa

 

REGULAMIN SZKOŁY TENISA ATOL STADION I PIASKI

 

 

 

1. Zajęcia w szkółkach tenisowych prowadzone są w grupach dla dzieci, młodzieży i dorosłych w halach tenisowych przy ul. Parkowej 27A oraz Zegrzyńskiej 3 w Legionowie.

 

2. Każda osoba uczęszczająca na zajęcia zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

 

3. Rok szkoleniowy w Klubie ATOL trwa od września do czerwca, zgodnie z rokiem szkolnym ogłaszanym przez MEN. Grupy składają się z 3 do 6 osób, a grupy przedszkolne od 5 do 10 osób.

 

4. Uczestnicy zajęć rozliczani są według cenników szkółek tenisowych, znajdujących się w klubie oraz na stronie www.atoltenis.pl.

 

5. Zajęcia trwają 55 min, grup przedszkolnych 45 min.

 

6. Opłaty za naukę gry w tenisa rodzic/opiekun, zobowiązuje się opłacać do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

 

7. W miesiącu kiedy są ferie zimowe (styczeń lub luty) opłata w grupach wynosi 50%.

 

8. Za miesiące maj i czerwiec, opłata trenerska pobierana jest łącznie.

 

9. Wpłaty za szkółkę można dokonać w recepcji klubu lub na konto bankowe:

 

BZ/WBK/VIII ODDZIAŁ Warszawa: 24 1090 1870 0000 0005 0400 1109.

 

10. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

 

11. W przypadku gdy liczebność grupy spadnie poniżej liczby przewidywanej dla określonej grupy klub tenisowy ATOL zastrzega sobie prawo do podniesienia płatności.

 

12. W wyjątkowych okolicznościach można odrobić zajęcia z inną grupą w ciągu 30 dni od dnia nieobecności o ile istnieją takie możliwości, uzgadniając to z instruktorem.

 

13. Prawo do odrabiania zajęć posiadają tylko osoby, które dokonały zgłoszenia nieobecności swojego dziecka wysyłając sms-a,24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, dzień, godzinę grupy, do której dziecko zostało zapisane.

 

14. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy klubu ATOL.

 

15. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

 

16. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie lub na e-mail, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni – opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.

 

17. W przypadku, gdy czynność z pkt.16 nie została wykonana, Klub zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za zajęcia do końca roku szkolnego ogłaszanego przez MEN.

 

18. Przerwy treningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – klub nieczynny:
- Święto Wszystkich Świętych,
- Święta Bożego Narodzenia,
- Sylwester,

 

- Nowy Rok,
- Święta Wielkanocne.

 

19. Ze strony szkoły tenisowej ATOL zapewniamy:
- rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską
- sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć
– sprzęt tenisowy.

 

20. Jeśli strony nie umówią się inaczej, uczestnictwo zostaje zawarte na okres roku szkoleniowego, licząc od dnia pierwszych zajęć do końca roku szkolnego ogłaszanego przez MEN.

 

21. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści:
„Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez klub ATOL zajęciach tenisowych”.

 

22. Klub ATOL zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN TENIS 10

 

 

1. Rok szkoleniowy w Klubie ATOL trwa zgodnie z rokiem szkolnym ogłaszanym przez MEN. Grupa rekreacyjna składa się z 5 do 8 osób.

 

2. Cena za zajęcia wynosi 100zł miesięcznie w grupie 8 lub 7 osobowej, w przypadku grupy mniejszej jak 8 lub 7 osób opłata zwiększa się zgodnie z cennikiem TENIS 10, dostępnym w klubie lub na www.atoltenis.pl.

 

3. Uczestnik wnosi stałą, miesięczną opłatę za zajęcia, do 10 dnia bieżącego miesiąca, niezależnie od ilości zajęć w miesiącu.

 

4. W miesiącu gdy odbywają się ferie zimowe (styczeń lub luty) opłata wynosi 50%.

 

5. Za miesiące maj i czerwiec opłaty pobierane są łącznie.

 

6. Wpłaty za szkółkę można dokonać w recepcji klubu lub na konto bankowe: BZ/WBK/VIII ODDZIAŁ Warszawa 24 1090 1870 0000 0005 0400 1109

 

7. W momencie choroby uczestnika lub innych sytuacji losowych zajęcia można odrobić w godzinach zajęć TENIS 10, informację o terminie odrabiania, uzyskać można w recepcji klubu lub instruktora prowadzącego zajęcia.

 

8. Prawo do odrabiania zajęć posiadają tylko osoby, które dokonają zgłoszenia nieobecności swojego dziecka wysyłając sms-a, 24 godziny przed zaplanowanymi zajęciami. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, dzień, godzinę grupy, do której dziecko zostało zapisane.

 

9. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty.

 

10. Zwrotowi podlegają opłaty za zajęcia, które nie odbyły się z winy klubu ATOL.

 

11. Dłuższa niż 4-tygodniowa nieobecność dziecka zostanie uwzględniona po przesłaniu do nas informacji drogą mailową : atoltenis@vp.pl.

 

12. Uczestnik proszony jest o posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia na zmianę, zależnie od pory roku.

 

13. Ze strony szkoły tenisowej ATOL zapewniamy:
- rzetelne prowadzenie zajęć tenisowych z wykwalifikowaną kadrą trenerską
- sprawowanie opieki nad ćwiczącymi w czasie prowadzonych zajęć
- sprzęt tenisowy.

 

- szkolenia uczestników zgodnie z obowiązującymi normami szkolenia tenisowego programu TENIS 10.

 

14. Przerwy treningowe dla dzieci – klub nieczynny:
- Święto Wszystkich Świętych,
- Święta Bożego Narodzenia,
- Sylwester,

 

- Nowy Rok,
- Święta Wielkanocne.

 

15. Jeśli strony nie umówią się inaczej, uczestnictwo zostaje zawarte na okres roku szkoleniowego, licząc od dnia pierwszych zajęć do końca roku szkolnego ogłaszanego przez MEN.

 

16. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez opiekuna na piśmie lub mailowo najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni – opiekun zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.

 

17. W przypadku, gdy czynność z pkt.15 nie została wykonana, klub zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty za zajęcia do końca roku szkolnego ogłaszanego przez MEN.

 

18. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i złożeniem przez rodzica prawnego oświadczenia o stanie zdrowia o następującej treści:
„Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez klub ATOL zajęciach tenisowych”.

 

19. Klub ATOL zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

 

 

UWAGA: DOTYCZY GRUP PRZYPROWADZANYCH ZE ŚWIETLICY!!!

 

KLUB NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEOBECNOŚCI DZIECKA PRZEZ WSZELKIEGO RODZAJU INNE AKTYWNOŚCI SZKOLNE, WYCIECZKI itp. ORAZ ZAMKNIĘTĄ ŚWIETLICE W DNIACH ŚWIĄTECZNYCH, ZAJĘCIA W W/W SYTUACJACH ODBYWAJĄ SIĘ ZGODNIE

 

Z HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ!!!

 

Powrót